400 Kč za každou započatou hodinu. U větší zakázky smluvní ceny dle předchozí dohody.

Doprava po Hradci Králové 200 Kč.